SPEVY Z TAIZÉ

  1. Moja múdrosť
  2. Do tmy našich dní
  3. Prosíme Ťa, Bože
  4. V Bohu je moja spása
  5. Spievaj Pánovi