SLOVENSKÁ LITURGICKÁ TVORBA

 1. Adamko, Rastislav: Radujte sa neprestajne
 2. Adamko, Rastislav: Príď, Kriste, príď
 3. Adamko, Rastislav: Bože, dal si nám chlieb
 4. Adamko, Rastislav: Vinič a klas
 5. Adamko, Rastislav: Pánova dobrota
 6. Gregor, Marián: Žalm 96
 7. Klas, Teofil: Povedal Pán
 8. S. M. KristiánaBudem oslavovať teba, Pane
 9. Ja som s vami – Rímsky misál
 10. Naše dary
 11. Z krutej púšte