Život Prešova o DO-RE-MI-FA

Život Prešova o DO-RE-MI-FA

DJZ - Šarišské osvetové stredisko v Prešove uskutočnilo dňa 15. mája 2011 v Historickej budove Divadla Jonáša Záborského 17. ročník regionálnej prehliadky speváckych zborov rôznych kategórií pod názvom DO - RE - MI – FA.
V dvojhodinovom programe sa prezentovalo 140 spevákov zo 7 speváckych zborov z okresu Prešov. Boli to: SZ SPOZA STĹPA Prešov, GRÉCKOKATOLÍCKY CHRÁMOVÝ ZBOR STAUROS Prešov - Sekčov (dirigentka – Eva Fuchsová), KOMORNÝ SPEVÁCKY ZBOR CHORUS VIA MUSICA Prešov (dirigentka – Mgr. Erika Červeňáková), MIEŠANÝ SPEVÁCKY ZBOR NOSTRO CANTO Prešovská univerzita (dirigentka – Mgr. Tatiana Kanišáková, PhD.), KOMORNÝ SPEVÁCKY ZBOR VOCALIS ZUŠ M. Moyzesa Prešov (dirigentka Mgr. Lenka Michaliková), GRÉCKOKATOLÍCKY KATEDRÁLNY ZBOR sv. JÁNA KRSTITEĽA Prešov (dirigentka – Valéria Hricovová), G.O.D.´S CVČ – EBONY Prešov (dirigentka – Janka Ferenčíková). Viac tu