Slávnosť sv. Cyrila a Metoda

Slávnosť sv. Cyrila a Metoda

Matičná slávnosť 5. júla 2011 v prešovskej Konkatedrále sv. Mikuláša bola dôstojným duchovným miestom a dôstojným umeleckým zážitkom. Možno ju preto výstižne označiť ako ekumenický začiatok do našej pozitívne motivujúcej spolupráce.
Starostlivosť dirigentov jednotlivých speváckych zborov, interpretov, poslucháčov spájalo nás do nadšenia a podobnosťou duchovného stvárnenia v hudobných dielach našich slovanských aj zahraničných autorov. Viac tu