JEDNOTNÝ KATOLÍCKY SPEVNÍK

 1. Boh, sila je moja č. 491
 2. Boh, sila je moja č. 491 – vlastná úprava
 3. Daruj ,ó, Ježiš, srdce mne č. 227 – vlastná úprava
 4. Iní Krista opustili č.139
 5. Ó, Mária, pozri na mňa č. 357 – vlastná úprava
 6. Otec nebeský č.17
 7. Ty si, Pane, v každom chráme č. 257 – vlastná úprava
 8. Velebme kresťania č. 291 – vlastná úprava
 9. Veseľ sa, nebies Kráľovná č. 385
 10. Vitaj, milý Jezu Kriste č. 295
 11. Zavítaj z nebies výsosti č. 297
 12. Z neba stúpte anjeli č. 287